วิธีใช้ trackR

วิธีใช้ trackR
6 votes + 4.83

วิธีการใช้งาน (ดาวล์โหลด)

1. ติดตั้ง TrackR App จาก Apple Store หรือ Google Play Store

Screenshot_2014-11-01-00-56-36

 

2. เปิดสัญญาณ Bluetooth บนโทรศัพท์

 

3. ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth และเชื่อมต่อ จับคู่ TrackR Device เข้าก้บโทรศัพท์มือถือ

 

4. เพิ่ม New Device เช่น TrackR Bravo , Wallet TrackR หรือ StickR TrackR ลงใน App

 

5. ทำการเชื่อมต่อ TrackR ที่พบ เข้ากับ App

 

6.  เลือกไอคอนที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Done

 

7. ตั้งชื่อใหม่ให้กับ TrackR Device และ ทำการตั้งค่า

11trackr-setting

 

8. เลือก Sound Alarm เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ จะพบว่าตัว TrackR มีเสียง และมีไฟกระพริบ

stpopup-b2dc7fda562c162c074b41aa5a7a8a07

9.   ทดสอบตำแหน่ง TrackR บนแผนที่ โดยเลือกที่ Locate TrackR

Share