Crowd GPS

Crowd GPS
1 votes + 5

เทคโนโลยีในการค้นหาดั้งเดิม

LocInfo

แบบที่ 1 คือใช้เสาสัญญาณมือถือในการระบุพิกัดของมือถือแต่ละเครื่อง ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในวงราชการ และ สถานี่เครือข่ายสัญญาณแต่ละแห่ง

แบบที่ 2 เป็นการ tracking คอมพิวเตอร์ผ่าน Wifi Hotspot แต่สัญญาณที่จับได้จะได้ไม่ไกลมากนัก

แบบที่ 3 Tracking ผ่านสัญญาณ GPS ที่ดาวเทียมทั้ง 11 ดวงส่งมา และประมวณผลพิกัดตำแหน่งของวัตถุ การระบุพิกัดด้วยวิธีนี้จะมีความคลาดเคลื่นของตำแหน่งน้อยมาก แต่ข้อเสียคือ อุปกรณ์รับสัญณาณมีขนาดใหญ่ กินพลังงานมาก และติดตั้งค่อนข้างยาก

Piksi_rugged

แบบที่ 4 ระบบติดตามวัตถุโดยใช้สัญญาณ Cloud เราพบว่ามีสององค์กรที่ใช้วิธีนี้ในปัจจุบัน คือ Apple และ Google

 

Crowd GPS คืออะไร

 

Crowd GPS คือระบบติดตามวัตถุ โดยใช้มือถือเป็นตัวกลางในการระบุพิกัดของวัตถุ ระยะหวังผลคือ 100 ฟุต หรือ 30 เมตร รอบๆ วัตถุนั้น แต่หากมีมือถือได้รับการติดตั้งทั่วประเทศ จะทำให้เกิด Net work ขนาดใหญ่ ที่ทำให้ข้อจำกัดในการค้นหาที่ 100 ฟุต หมดไป

เครือข่ายปัจจุบันของเรา

ที่อเมริกาและยุโรป ระบุตำแหน่งของวัตถุที่หายไป ได้เกือบ 100% โดยไม่จำกัดระยะทาง สำหรับในประเทศไทย กำลังทำการขยายเน็ตเวิร์ค คาดว่ากลางปี 2017 เครือข่ายน่าจะครอบคลุมทั่่วประเทศ ขอเพียงคนไทยร่วมแรง ร่วมใจกัน ติดตั้ง TrackR App เท่านั้น

ปัญหา ของหาย , เด็กหาย , สัตว์เลี้ยงหาย , สุนัขหาย , หมาหาย , แมวหาย , โทรศัพท์หาย , มือถือหาย , iPhone หาย , พวงกุญแจหาย , รถหาย , กระเป๋าหาย และ ทรัพย์สินมีค่าหาย จะหมดไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอน

 

Share