วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน
1 votes + 5

วิธีการใช้งาน

1. ติดตั้ง TrackR App จาก Apple Store หรือ Play Store

Screenshot_2014-11-01-00-56-36

 

2. เปิดสัญญาณ Bluetooth บนโทรศัพท์

 

3. เพิ่ม TrackR Bravo , Wallet TrackR หรือ StickR TrackR ลงใน App

Screenshot_2014-11-01-00-57-02

4. ทำการเชื่อมต่อ TrackR เข้ากับ App

stpopup-b2dc7fda562c162c074b41aa5a7a8a07

5. เลือก Sound Alarm เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ จะพบว่าตัว TrackR มีเสียง และมีไฟกระพริบ

 

6.   ทดสอบตำแหน่ง TrackR บนแผนที่ โดยเลือกที่ Locate TrackR

screen920x920 (2)

Share